Default news teaser image
Quyết định giao vốn để xây dựng xã điểm phát triển kinh tế theo mô hinh flieen kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
Quyết định giao vốn để xây dựng xã điểm phát triển kinh tế theo mô hinh flieen kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Xem chi tiết!

Default news teaser image
Quyết định phê duyệt E- HSMT gói thầu: cung cấp giống dê lai bách thảo cho dự án mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm giống dê lai bách thảo
Quyết định phê duyệt E- HSMT gói thầu: cung cấp giống dê lai bách thảo cho dự án mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm giống dê lai bách thảo! Xem chi tiết

Default news teaser image
Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu dự án liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm giống dê lai bách thảo năm 2021
Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu dự án liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm giống dê lai bách thảo năm 2021. Xem quyết định!

Default news teaser image
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình MTQG vốn giảm nghèo bền vững năm 2020. Xem chi tiết tại đây!

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND xã Ia Hru- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Xã Ia  Hru- Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Thái Nghiêm- CT UBND xã

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 3
Tổng số lượt truy cập: 22
Số người on-line: 1
Copyright © 2017
icontop.png