Default news teaser image
Phê duyệt bổ sung danh sách và kinh phí hỗ trợ đối tượng người có công gặp khó khăn do đại dịch covid-19 trên địa bàn tỉnh (Quyết định của UBND tỉnh)
Phê duyệt bổ sung danh sách và kinh phí hỗ trợ đối tượng người có công gặp khó khăn do đại dịch covid-19 trên địa bàn tỉnh (Quyết định của UBND tỉnh). Xem toàn văn bản tại đây!

Default news teaser image
Sửa đổi điểm a, khoản 2 Điều 2 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 31/7/2014 của UBND tỉnh GL về việc ban hành quy định về chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh
Sửa đổi điểm a, khoản 2 Điều 2 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 31/7/2014 của UBND tỉnh GL về việc ban hành quy định về chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Xem toàn văn bản tại đây!

Default news teaser image
Chi trả trợ cấp ưu đãi cho người có công với cách mạng, trợ cấp Bảo trợ Xã hội (giai đoạn Covid-19)
Chi trả trợ cấp ưu đãi cho người có công với cách mạng, trợ cấp Bảo trợ Xã hội (giai đoạn Covid-19). Xem toàn văn bản tại đây!

Default news teaser image
Tổng hợp đối tượng người có công hưởng chế độ điều dưỡng năm 2020
Tổng hợp đối tượng người có công hưởng chế độ điều dưỡng năm 2020. Xem toàn văn bản tại đây!

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND xã Ia Hru- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Xã Ia  Hru- Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Thái Nghiêm- CT UBND xã

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 2
Tổng số lượt truy cập: 21
Số người on-line: 1
Copyright © 2017
icontop.png