20-25.png


 
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 2015 – 2020
Trong những năm tới tình hình trên thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là tình hình an ninh trên Biển Đông; kinh tế trong nước, của tỉnh, của huyện có những thuận lợi, thời cơ để phát triển nhưng vẫn còn những thách thức lớn. Trên địa bàn xã FULRO lưu vong sẽ tiếp tục gia tăng các hoạt động tuyên truyền phục hồi tổ chức FULRO, “Tin lành Đêga”, tổ chức lôi kéo người đồng bào dân tộc thiểu số vượt biên trốn đi Campuchia, Thái Lan; an ninh nông thôn và trật tự an toàn xã hội vẫn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Đây là những khó khăn, thách thức ảnh hưởng, tác động không nhỏ đến quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới, đòi hỏi thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong xã tiếp tục đoàn kết, phát huy dân chủ, phấn đấu nỗ lực, cần cù, sáng tạo quyết tâm xây dựng xã Ia Le ngày càng phát triển.
I- Phương hướng tổng quát
Tập trung mọi nguồn lực và khai thác có hiệu quả tiềm năng của xã để phát triển kinh tế-xã hội; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế để tăng dần tỷ trọng tiểu thủ công nghiêp và dịch vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng bền vững; bảo đảm ổn định an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu qủa hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, phấn đấu đưa xã Ia Le phát triển nhanh, bền vững, làm tiền đề để xây dựng xã Ia Le trở thành đô thị loại 5 theo định hướng của Tỉnh, của Huyện.
II-Mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2015-2020
1- Mục tiêu
Phát triển kinh tế -xã hội đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, tạo động lực phát triển toàn diện. Quan tâm đầu tư cho giáo dục và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, tạo chuyển biến trong xây dựng đời sống văn hóa của nhân dân. Xây dựng lực lượng dân quân, công an vững mạnh toàn diện, đảm bảo quốc ph òng-an ninh. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và đảng viên; kiện toàn, xây dựng chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể vững mạnh toàn diện; tập trung mọi nguồn lực để xây dựng Ia Le sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới.
2- Một số chỉ tiêu chủ yếu
          - Phấn đấu đến năm 2020 đạt được cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp (giá CĐ-2010) chiếm 4.28%, CNXD và TTCN là 11.79%, thương mại dịch vụ chiếm 14.85%; bình quân thu nhập đầu người đến năm 2020 (theo giá hiện hành) đạt 49.59 triệu đồng/người/năm. Giá trị sản xuất năm 2020 (giá cố định 2010) đạt 487.1 tỷ đồng, trong đó: Nông lâm nghiệp 183.87 tỷ đồng, CNXD-TTCN là 145.51 tỷ đồng, TMDV là 157.77 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đến năm 2020 là 17.72%.
          Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đến 2020 là 161.2 tỷ đồng. Trong đó phần xã quản lý là 67.7 tỷ đồng.
          Thu ngân sách đến 2020 là 6,687 tỷ đồng. Tổng chi 6,282 tỷ đồng.
          Tổng diện tích gieo trồng đến năm 2020 đạt 2447.6 ha, sản lượng lương thực 4,570 tấn, bình quân lương thực đầu người 394.3 kg/người/năm. Tập trung  phát triển chăn nuôi trâu bò, heo, dê có quy mô trang trại, tổng đàn gia súc, gia cầm đến năm 2020 đạt 22.296 con.
Hoàn chỉnh việc quy hoạch đất lâu dài trên địa bàn xã, tiếp tục rà soát trình cấp trên phê duyệt quy hoạch đất ở mới tại dốc kênh mek, dốc xe ca, xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân theo đúng quy định.
Huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường hàng năm đạt 99%, 15/15 thôn, làng có lớp mẫu giáo; 100% trẻ em được tiêm chủng văc cin, giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng xuống 15%, tỉ lệ tăng dân số tự nhiên là 1,59%.
Xây dựng nâng cấp sân bóng đá, xây dựng 80% thôn làng văn hóa, có 90% gia đình đạt danh hiệu văn hóa.
- Giữ vững ổn định chính trị không để xảy ra biểu tình, bạo loạn, làm chủ tình hình không để bất ngờ xảy ra, không còn thôn, làng trọng điểm, phức tạp các vấn đề về an ninh trật tự, 100% đội ngũ công an đủ độ tin cậy, trong đó có 50% là đảng viên; trưởng, phó công an  được đào tạo từ trung cấp trở lên.
- Xây dựng lực lượng dân quân đạt từ 1 đến 1,4% so với dân số; giao quân đạt 100%, làm tốt công tác giáo dục quốc phòng-an ninh, đăng ký các độ tuổi đảm bảo 100% chỉ tiêu kế hoạch, tổ chức huấn luyện và diễn tập đạt từ loại khá trở lên, đến năm  2020 chi bộ quân sự có chi ủy .
          - Xây dựng tổ chức Đảng, Chính quyền, Mặt Trận các đoàn thể đạt vững mạnh toàn diện, đến cuối nhiệm kỳ có trên 15% chi bộ có cấp ủy. Phân loại chất lượng đảng viên cuối năm 100% hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có 80% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh. Tỷ lệ huy động đoàn viên, hội viên vào sinh hoạt của Hội nông dân 82% , Hội Liên hiệp Phụ nữ 80%, Đoàn thanh niên 67%, Hội liên hiệp Thanh niên 70%, Hội Cựu chiến binh 95%, cán bộ công chức chuẩn hóa 100% theo quy định của Bộ nội vụ.
          II-Nhiệm vụ và giải pháp
          1-Kinh tế
- Đổi mới phương thức sản xuất theo hướng xác định nông nghiệp và dịch vụ là thế mạnh của xã. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển phù hợp với điều kiện tự nhiên và tập quán của người dân; mở các lớp tập huấn khuyến nông- khuyến lâm chuyển giao hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phù hợp với từng loại cây trồng. Quy hoạch vùng đất trồng các loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao như hồ tiêu, cà phê, điều v.v Khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hộ dân mở rộng hình thức chăn nuôi theo mô hình trang trại nhỏ và vừa, chú trọng việc lai tạo đàn bò, nạc hóa đàn heo và áp dụng khoa học vào chăn nuôi, thường xuyên làm tốt công tác phòng dịch trên đàn gia súc, gia cầm.
- Tiếp tục tổ chức đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, thường xuyên kiểm tra, xác định những đơn thư khiếu nại, tố cáo về đất đai của nhân dân, không để xảy ra điểm nóng, quy hoạch khu nghĩa địa mới thôn Thủy Phú, Phú Hòa và Ia Bia, đất dốc Kênh mét và dốc xe ca và lập các thủ tục xin ý kiến của Ủy ban nhân dân huyện để quy hoạch trung tâm hành chính để chia tách xã sau này.
- Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng dân di cư tự do vào sinh sống, chặt phá rừng làm nương rẫy, mua bán, sang nhượng đất rừng trái phép. Kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm lâm luật, xây dựng kế hoạch quản lý bảo vệ rừng, không để diện tích rừng bị thu hẹp trong giai đoạn tiếp theo, đề nghị cấp trên giao khoán rừng cho nhân dân quản lý.
- Vận động nhân dân tham gia ngày công, để tu sửa các đường liên thôn, liên xóm, tiếp tục huy động vốn trong nhân dân để làm đường nhựa kiên cố hóa, và đường cấp phối tạo thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân.
- Vận động nhân dân tận dụng lợi thế đập thủy lợi Ia Blứ 4 để tưới cho cây công nghiệp dài ngày vào mùa khô và đảm bảo nước sản xuất lúa đông xuân.
- Tiếp tục triển khai các giải pháp huy động mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nông thôn mới, phấn đấu đạt các tiêu chí còn lại trong cuối năm 2015, chậm nhất đến quý I/2016 hoàn thành để đề nghị các cấp có thẩm quyền công nhận xã đạt chuẩn nông thông mới
- Tăng cường các giải pháp lãnh đạo chỉ đạo để khai thác các nguồn thu, tăng thu ngân sách trên địa bàn. Phấn đấu thực hiện đạt và vượt dự toán thu ngân sách huyện giao hàng năm; đảm bảo chi ngân sách hiệu quả, đúng quy định pháp luật.
2- Văn hóa-xã hội
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, bằng các giải pháp phù hợp với đặc thù của từng cấp học và điều kiện thực tế của xã, chú trọng hiệu quả giáo dục toàn diện, chất lượng giáo dục hai mặt cho học sinh. Duy trì tỉ lệ trẻ trong độ tuổi đến trường hàng năm đạt 99%, duy trì sỹ số học sinh đạt 98.5% trở lên, đặc biệt là học sinh  dân tộc thiểu số; tiếp tục phổ cập trung học cơ sở ở; phấn đấu năm 2016 tách trường tiểu học Kim đồng; năm 2018 tách trường Trung học cơ sở Trần Phú. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất cho các trường phấn đấu trong nhiệm kỳ, trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ đạt chuẩn Quốc gia mức độ II, trường THCS Trần Phú và trường Tiểu học Kim Đồng đạt chuẩn Quốc gia mức độ I; quy hoạch quỹ đất đủ tiêu chuẩn và xây dựng  trường mẫu giáo 1/6; xét hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%. Hàng năm đạt duy trì phổ cập trung học cơ sở, tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập mầm non.
          - Thực hiện chế độ trực và khám tại trạm 24/24, thường xuyên nâng cao y đức trong khám chữa bệnh, đảm bảo đủ thuốc cấp  khi nhân dân bị ốm đau; tổ chức tiêm chủng cho trẻ em và bà mẹ mang thai đúng định kỳ hàng tháng, thực hiện tốt chương trình y tế quốc gia, tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh…; đề nghị các cấp xây mới và đầu tư thiết bị trạm y tế đạt tiêu chuẩn phòng khám khu vực, có đủ cán bộ công nhân viên đủ trình độ chuyên môn, có 2-3 bác sỹ  trực và khám chữa bệnh cho nhân dân và các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế; phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dương dưới 15%, duy trì các tiêu chí chuẩn quốc gia của trạm.
- Nâng cấp sân bóng đá của xã, duy trì các hoạt động, thể dục, thể thao, tuyên truyền cổ động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, xây dựng chỉnh sữa quy ước, hương ước các thôn, làng, chấn chỉnh các hoạt động dịch vụ văn hóa trên địa bàn, phấn đấu đến năm 2020 xây dựng 80 % thôn, làng đạt chuẩn văn hóa.
- Chi trả các chế độ cho chính sách, người có công đúng quy định. Triển khai có hiệu quả các chương trình xóa đói giảm nghèo của Chính phủ, chương trình mục tiêu quốc gia, phối hợp với các ngân hàng tạo điều kiện cho nhân dân vay vốn để sản xuất kinh doanh để xóa đói giảm nghèo bền vững.
- Chú trọng hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng để triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo đề án 1956 của chính phủ, giải quyết công ăn việc làm cho dân tộc thiểu số, không ngừng nâng cao mức sống  cho nhân dân.
- Quán triệt đầy đủ các quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về tôn giáo đến toàn thể giáo dân. Hướng dẫn các tôn giáo đăng ký sinh hoạt đúng quy định, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân, xây dựng mối đoàn kết giữa đồng bào có đạo và không có đạo, tạo ra sự đồng thuận cao trong nhân dân, kiên quyết xữ lý các đạo lạ trên địa bàn.
- Tiếp tục triển khai chiến dịch chăm sóc sức khỏe, dân số, kế hoạch hóa gia đình, rà soát cấp thẻ bảo hiểm khám và chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi đồng bào dân tộc thiểu số, làm tốt công tác điều tra tổng hợp số liệu dân số theo định kỳ hàng tháng, tuyên truyền các biện pháp phòng, tránh thai, sinh đẻ có kế hoạch mỗi gia đình từ 1-2 con, phát huy vai trò của câu lạc bộ không sinh con thứ 3.
          3-Quốc phòng-an ninh
          3.1- Công tác quốc phòng-quân sự địa phương
- Thường xuyên quán triệt nghị quyết TW8 (khóa IX) về chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới trong nhân dân; duy trì chế độ trực sắn sàng chiến đấu thường xuyên và khi có mệnh lệnh của cấp trên. Xây dựng lực lượng dân quân đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng và độ tin cậy cao. Tổ chức đăng ký các độ tuổi và giao quân háng năm đúng thời gian và đảm bảo 100% chỉ tiêu; huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho dân quân và dự bị động viên đạt từ khá giỏi trở lên, làm tốt công tác hậu phương quân đội. Quản lý tốt vũ khí, trang bị bảo đảm khi làm nhiệm vụ, quản lý phương tiện kỷ thuật, nền kinh tế quốc dân để kịp thời huy động khi cần thiết làm nhiệm vụ.
- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân để đề cao cảnh giác trước âm mưu xuyên tạc, kích động ly khai, chia rẽ dân tộc của các thế lực thù địch. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa đối tượng liên quan đến FULRO, “Tin lành Đêga” đang quản lý tại cộng đồng; đẩy mạnh công tác đấu tranh xóa bỏ tổ chức FULRO, “Tin lành Đêga”, không để các thế lực phản động lợi dụng, lôi kéo quần chúng, tập hợp lực lượng để chống phá, lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số trốn đi Campuchia, Thái Lan.
- Xây dựng kế hoạch đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm hình sự, ma tuý và tệ nạn xã hội; tăng cường các giải pháp hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn; nâng cao hiệu quả công tác phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Củng cố hoạt động của tổ an ninh nhân dân trong các thôn, làng họat động có hiệu quả. Chỉ đạo Tổ tự quản an toàn giao thông thường xuyên phối hợp với công an giao thông huyện, kiểm tra hàng tuần, hàng tháng, xử lý kip thời đối tượng không chấp hành luật giao thông đường bộ.
- Tăng cường sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể và hệ thống chính trị để tổ chức phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiên quyết không để xảy ra biểu tình bạo loạn; chủ động giải quyết các vấn đề tranh chấp mâu thuẫn không để tình trạng khiếu kiện vượt cấp, gây mất đoàn kết trong nhân dân, xây dựng lực lượng công an viên đủ độ tin cậy để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thường xuyên kiểm tra hộ khẩu và ngăn chặn các tệ nạn xã hội như: cờ bạc, số đề, trộm cắp, ma túy… Xử lý nghiêm minh, đúng luật các đối tượng vi phạm pháp luật.
- Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; kịp thời giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện trong nội bộ dân cư.
4- Xây dựng hệ thống chính trị
4.1- Công tác xây dựng Đảng
- Tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn ruyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực hoạt động của xã hội, nhất là vai trò của các đồng chí đảng uỷ viên, bí thư các chi bộ và vai trò đảng viên trong hệ thống chính trị thôn, làng; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ường 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
- Đẩy nhanh việc thực hiện nghị quyết chuyên đề về phát triển đảng viên để xây dựng chi bộ bền vững; tăng cường công tác phát triển đảng viên gắn với xây dựng chi bộ có cấp ủy. Xây dựng kế hoạch cử cán bộ đi bồi dưỡng, đào tạo, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, đặc biệt là cán bộ nữ, trẻ hóa độ tuổi, cán bộ dân tộc thiểu số tại chổ, có bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, có tài có đức để quy hoạch cho nhiệm kỳ tiếp theo. Chủ động tạo nguồn và quy hoạch cán bộ để đào tạo chuyên môn nghiệp vụ để có tính kế thừa sau này. Tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân Ủy ban Mặt trận, các đoàn thể xã tổ chức cũng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức tại các thôn, làng kịp thời, bố trí sắp xếp một số vị trí công chức xã hợp lý.
-  Xây dựng kế hoạch hàng năm và thường xuyên kiểm tra, giám sát các chi bộ và đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng để kịp thời chấn chỉnh những hành vi, vi phạm.
- Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường công tác dân vận của Đảng trong toàn bộ hệ thống chính trị. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) của Bộ Chính Trị “ về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo đối với công tác dân vận trong tình hình mới”
4.2 -Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ tị số 03 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”
Tiếp tuc xây dựng kế hoạch triển khai học tâp nghiêm túc các chuyên đề hàng năm về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, nhất là khắc phục những hạn chế, yếu kém đang còn tồn tại, xây dựng quy chế làm viếc, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng; nâng cao  năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trong toàn Đảng bộ, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng từ chi bộ thôn, làng đến Đảng bộ xã.
          4.3 -Xây dựng chính quyền
Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân xã, nhất là chất lượng các kỳ họp, các buổi tiếp xúc cử tri; thực hiện có hiệu quả chức năng giám sát của Hội đồng nhân dân, phát huy tốt trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, nhằm phát huy vai trò, vị trí của cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân; thường xuyên kiện toàn bộ máy chính quyền, nhằm không ngừng phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chính đáng của nhân dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý; tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; tăng cường quản lý, kiểm tra và xử lý nghiêm minh những cán bộ, công chức, viên chức thoái hoá, gây phiền hà sách nhiễu với nhân dân, nhằm làm trong sạch đội ngũ cán bộ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong cơ quan Nhà nước.
4.4- Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân
Tổ chức thực hiện có hiệu quả quy định 217, 218 của Bộ chính trị về giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể. Tập trung phát triển, thu hút đoàn viên, hội viên vào sinh hoạt. Phát huy vai trò và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể. Không ngừng đổi mới nội dung phương thức hoạt động, đảm bảo chế độ sinh hoạt định kỳ của các tổ chức tại các thôn làng; tuyên truyền và vận động quần chúng nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phòng trào thi đua yêu nước trong quần chúng nhân dân, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn háo ở khu dân cư, phong trào chung tay xây dựng Nông thôn mới, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…”; tích cực vận động xây dựng quỹ vì người nghèo, xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, xây dựng gia đình văn hoá, thôn, làng văn hoá, thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội và nghĩa vụ đối với Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.
 
 

 
 

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: 0963247679 Email: iale.chupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Lê Thanh Việt-Chủ tịch UBND xã
- Giấy phép số 09/GP-TĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 1
Tháng hiện tại: 2
Năm hiện tại: 11
Tổng số lượt truy cập: 365
Số người on-line: 1
Copyright © 2017
icontop.png