Trang chủ > Tin tức > Tin tổng hợp > Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện tốt việc thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII đối với công tá

Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện tốt việc thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII đối với công tác xây dựng tổ chức bộ máy, tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên

Ngày đăng bài: 16/08/2019
Thực hiện Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, nhằm thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương và các Chương trình, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Trong những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy các cấp quán triệt các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Trung ương, của tỉnh đến toàn thể cán bộ, đảng viên.

1.jpg
Ngày 12/3/2018 đồng chí Vũ Quang Trung-Phó Vụ trưởng,
Vụ địa phương II làm việc với Thường trực Huyện ủy2.jpg
Đảng bộ xã Chư Don tổ chức Hội nghị đảng viên đánh giá các mặt công tác 6 tháng đầu năm 2019
 
Đồng thời, thực hiện Kế hoạch số 120-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Đề án 01-ĐA/HU ngày 21/10/2015 về tinh giản biên chế cơ quan khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể huyện, giai đoạn 2015-2021 lộ trình đến năm 2021 tinh giảm 07 người, kết quả đã bàn bạc, thảo luận, thống nhất thực hiện chủ trương Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; chỉ đạo UBND huyện xây dựng Đề án về tinh giản biên chế của khối UBND huyện giai đoạn 2015-2021, Đề án thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính trên địa bàn huyện, kết quả đã thành lập mới 2 Trung tâm đơn vị sự nghiệp công lập gồm Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao huyện và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND huyện; Đề án sáp nhập thôn, làng trên địa bàn huyện, kết quả UBND huyện triển khai thực hiện sáp và đã giảm 09 thôn, làng còn lại 74 thôn. Về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên, qua quá trình lãnh đạo, chỉ đạo nhìn chung năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên; tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, quan tâm công tác phát triển đảng viên nên hàng năm tỷ lệ kết nạp đảng viên đều vượt so với Nghị quyết đề ra, kết quả từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kết nạp được 448 đảng viên; công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được các cấp ủy chú trọng, kết quả từ đầu nhiệm kỳ đến nay chất lượng đánh giá đảng viên cuối năm đạt bình quân về đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt trên 13%, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 76%, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ đạt 10%, về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng đạt bình quân trong sạch vững mạnh trên 50%, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 45%, hoàn thành nhiệm vụ nhỏ hơn 5%.
                                                                                          Nguyễn Huệ

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Rah Lan Lân PCT UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 39 /GP-TTĐT ngày 14 /3/ /2012 c của Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng số lượt truy cập: 17
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png