Trang chủ > Chuyên mục > Thông báo > Thông báo về việc thu hồi một phần diện tích Giấy CNQSD đất số O 977359 đã cấp cho hộ ông Thân Thụy

Thông báo về việc thu hồi một phần diện tích Giấy CNQSD đất số O 977359 đã cấp cho hộ ông Thân Thụy Thùy Trang, thửa đất số 247, tờ bản đồ số 16, diện tích 746,5m2; thửa đất số 40, tờ bản đồ số 25, diện tích 3460m2: hộ ông Thân Thụy Thùy Trang

Ngày đăng bài: 12/05/2022
Ủy ban nhân dân huyện Chư Pưh đã ban hành Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 12/5/2022 về việc thu hồi một phần diện tích Giấy CNQSD đất số O 977359 đã cấp cho hộ ông Thân Thụy Thùy Trang, thửa đất số 247, tờ bản đồ số 16, diện tích 746,5m2; thửa đất số 40,  tờ bản đồ số 25, diện tích 3460m2 do UBND huyện Chư Sê cấp ngày 28/12/1998 cho hộ ông Thân Thụy Thùy Trang, địa chỉ thường trú: thôn Hòa Bình, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.
Lý do thu hồi: một phần diện tích Giấy CNQSD đất đã cấp không đúng chủ sử dụng đất, cụ thể: Thửa đất số 247, tờ bản đồ số 16, diện tích 746,5m2; thửa đất số 40,  tờ bản đồ số 25, diện tích 3460m2.
UBND huyện giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ sau:
1. UBND thị trấn Nhơn Hòa có trách nhiệm giao Quyết định này cho hộ ông Thân Thụy Thùy Trang, địa chỉ thường trú: thôn Hòa Bình, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai. Trường hợp hộ ông Thân Thụy Thùy Trang không nhận quyết định này hoặc vắng mặt thì lập biên bản, niêm yết tại trụ sở UBND thị trấn Nhơn Hòa, tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng thôn Hòa Bình, thị trấn Nhơn Hòa theo đúng quy định.
2. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, UBND thị trấn Nhơn Hòa thực hiện việc thu hồi phần diện tích Giấy CNQSD đất số O 977359 đã cấp cho hộ ông Thân Thụy Thùy Trang, thửa đất số 247, tờ bản đồ số 16, diện tích 746,5m2, thửa đất số 40,  tờ bản đồ số 25, diện tích 3460m2 do UBND huyện Chư Sê cấp ngày 28/12/1998 cho hộ ông Thân Thụy Thùy Trang.
3. Giao Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Chư Pưh có trách nhiệm thu hồi, chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có) theo quy định của pháp luật.
4. Văn phòng HĐND-UBND huyện Chư Pưh có trách nhiệm đăng quyết định này trên trang thông tin điện tử của UBND huyện.
5. Giao UBND thị trấn Nhơn Hòa phối hợp giao, nhận đất ngoài thực địa cho các chủ sử dụng đất theo quy định.
Xem Quyết định của UBND huyện triển khai tại đây

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Siu Y Bé Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 1
Tổng số lượt truy cập: 1
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png