Trang chủ > Văn bản
Default news teaser image
Chương trình Kỳ họp thứ 11 (chuyên đề), HĐND huyện Chư Pưh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026
I. Thời gian tổ chức: 01 buổi, sáng ngày 25/08/2023. - Khai mạc lúc  8 giờ 00’ ngày 25/08/2023.II. Địa điểm: Tại Hội trư­­ờng 10-12 huyện.III. Nội dung kỳ họp:1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Văn phòng HĐND-UBND).2. Thông qua dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp (Thường trực HĐND huyện).3. Khai mạc kỳ họp4...

Default news teaser image
Chương trình Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Chư Pưh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026
I. Thời gian tổ chức: 02 ngày (từ ngày 12/7/2023 đến ngày 13/7/2023). - Buổi sáng làm việc từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút. - Buổi chiều làm việc từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. - Nghỉ giải lao giữa buổi 15 phút.II. Địa điểm: Tại Hội trư­­ờng 10/12 của huyện.III. Nội dung chương trình kỳ họp:  * Thứ Tư, ngày 12/7...

Default news teaser image
Chương trình Kỳ họp thứ 9 (chuyên đề), HĐND huyện Chư Pưh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026
I. THỜI GIAN TỔ CHỨC: 01 buổi, sáng ngày 03/04/2023. - Khai mạc lúc  8 giờ 00’ ngày 03/ 04/2023.II. Địa điểm: Tại Hội trư­­ờng 10-12 huyện.III. NỘI DUNG KỲ HỌP1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Văn phòng HĐND-UBND).2. Thông qua dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp (Thường trực HĐND huyện).3. Khai mạc kỳ...

Default news teaser image
Chương trình, nội dung kỳ họp thứ 8, khóa x, nhiệm kỳ 2021-2026
I. Thời gian tổ chức: 02 ngày (từ ngày 20/12/2022 đến ngày 21/12/2022). - Buổi sáng làm việc từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút - Buổi chiều làm việc từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. - Nghỉ giải lao giữa buổi 15 phút.II. Địa điểm: Tại Hội trư­­ờng 10/12 của huyện.III. Nội dung chương trình kỳ họp:  * Thứ Ba, ngày 20/12...

Default news teaser image
Chương trình Kỳ họp thứ bảy(chuyên đề), HĐND huyện Chư Pưh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026
I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC KỲ HỌP - Thời gian: dự kiến 01 buổi (sáng ngày 10/11/2022). - Địa điểm: Tại Hội trường 10-12 huyện Chư Pưh.II. NỘI DUNG KỲ HỌP Tại kỳ họp thứ Bảy (chuyên đề), HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tập trung xem xét, quyết định một số nội dung do Thường trực HĐND, UBND huyện trình gồm:1. Thường trực HĐND huyện...

Default news teaser image
Chương trình Kỳ họp thứ Sáu (chuyên đề), HĐND huyện Chư Pưh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026
I. Thời gian tổ chức: 01 ngày, ngày 21/09/2022. - Khai mạc lúc  8 giờ 00’ ngày 21/ 9/2022.II. Địa điểm: Tại Hội trư­­ờng 10-12 huyện.III. Nội dung kỳ họp:1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Văn phòng HĐND-UBND).2. Thông qua dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp (Thường trực HĐND huyện).3. Khai mạc kỳ họp (Ông...

Default news teaser image
Chương trình, nội dung Kỳ họp thứ năm, HĐND huyện Chư Pưh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026
I. Thời gian tổ chức: 02 ngày (từ ngày 11/7/2022 đến ngày 12/7/2022). - Buổi sáng làm việc từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút. - Buổi chiều làm việc từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. - Nghỉ giải lao giữa buổi 15 phút.II. Địa điểm: Tại Hội trư­­ờng 10/12 của huyện.III. Nội dung chương trình kỳ họp: * Thứ Hai, ngày 11/7...

Default news teaser image
Các nghị quyết đã được thông qua
Các nghị quyết số51/NQ-HĐND - 29/12/2021 Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, định mức phân bổ dự toán thu, chi ngân sách huyện cho giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện Chư Pưh89/NQ-HĐND - 29/12/2021 Phê duyệt Đề án " Phát triển tăng số người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Chư Pưh giai đoạn 2022...

 |<  < 1 2  >  >| 
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
504/TB-HĐND 28/08/2023 Thông báo kết quả kỳ họp thứ Mười một ( chuyên đề)- HĐND huyện khoá X
170/NQ-HĐND 28/08/2023
Nghị quyết thông qua nội dung nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050
169/NQ-HĐND 28/08/2023 Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 thực hiện Tiểu dự án 2 - Dự án 10: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS và MN thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, huyện Chư Pưh
168/NQ-HĐND 28/08/2023 Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện Dự án 2- Quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết thuộc Chương trình MTQG phát triển Kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS&MN năm 2023
GM-HĐND 28/08/2023 Giấy mời dự kỳ họp thứ 11 (chuyên đề), HĐND huyện khóa X
595/QĐ-UBND 25/07/2023 Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2022
446/QĐ-UBND 26/07/2023 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
164/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị trấn Nhơn Hoà, khoá XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
163/NQ-HĐND 14/07/2023
Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị trấn Nhơn Hoà, nhiệm kỳ 2021-2026
162/NQ-HĐND 14/07/2023
Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 51/NQ-HĐND, ngày 29/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, định mức phân bổ dự toán thu, chi ngân sách huyện cho giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện Chư Pưh
161/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng quy hoạch xây dựng trụ sở UBND thị trấn Nhơn Hoà, Công an thị trấn và khu dân cư xung quanh
160/NQ-HĐND 14/07/2023
Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Bảo dưỡng, sữa chữa các tuyến đường nội thị, thị trấn Nhơn Hoà ( 03 tuyến: Đường làng Plei Thông A; đường Wừu, thôn Plei Djriếk; đoạn dầu đường 17/3
159/NQ-HĐND 14/07/2023
Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Bảo dưỡng, sữa chữa đường liên xã IaLe, IaBlứ, ( đoạn từ ngã 3 thôn Phú Hà đến làng Kuăi, xã IaBlứ)
158/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Bảo dưỡng, sữa chữa nhà làm việc Đảng uỷ, Mặt trận, Uỷ ban nhân dân và các Đoàn thể xã IaHla
157/NQ-HĐND 14/07/2023
​Nghị quyết Thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới huyện Chư Pưh giai đoạn 2021-2025
156/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024
155/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023
154/NQ-HĐND 14/07/2023
Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu công trung hạn huyện Chư Pưh giai đoạn 2021-2025
153/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giải nghèo bền vững năm 2023
152/NQ-HĐND 14/07/2023
Nghị quyết về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023
151/NQ-HĐND 14/07/2023
Nghị quyết về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023
150/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch thuộc Chương trình MTQG phát triển Kinh tế- Xã hội vùng đồng bào DTTS& MN giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn năm 2022-2023
149/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, huyện Chư Pưh
148/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ chi 6 tháng cuối năm 2023
147/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết về việc phê duyệt quyết toán ngân sách năm 2022
146/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến của cử tri 6 tháng cuối năm 2022 ( trước và sau kỳ họp thứ Tám HĐND huyện)
145/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2024
144/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết Thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2023
143/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
142/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 ông Nguyễn Công Chung
141/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026
140/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Chư Pưh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026
468/TB-HĐND 19/07/2023 Thông báo kết quả kỳ họp thứ mười, HĐND huyện khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026
38/2023/NĐ-CP 24/06/2023 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
33/2023/NĐ-CP 10/06/2023 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
142-KH/HU 15/06/2023 Kế hoạch Thi đua thực hiện Chương trình hành động số 24/CTr-HU, ngày 25/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X về tiếp tục thực hiện việc phòng, chống chủ nghĩa cá nhâ
136-KH/HU 24/05/2023 Kế hoạch tham gia Hội thi cán bộ Tuyên giáo giỏi năm 2023
131KH/HU 15/05/2023 Kế hoạch Sơ kết giữa nhiệm kỳ tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X và Nghị quyết Đại hội các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025
05/KHPH-BTGHU 08/03/2023 Kế hoạch phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án nhân dân huyện Chư Pưh trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm năm 2023
126-KH/HU 17/04/2023 Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của huyện năm 2023

|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Siu Y Bé Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 9
Tháng hiện tại: 47
Năm hiện tại: 898
Tổng số lượt truy cập: 9672
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png