Trang chủ > Văn bản
Default news teaser image
Chương trình Kỳ họp thứ Sáu (chuyên đề), HĐND huyện Chư Pưh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026
I. Thời gian tổ chức: 01 ngày, ngày 21/09/2022. - Khai mạc lúc  8 giờ 00’ ngày 21/ 9/2022.II. Địa điểm: Tại Hội trư­­ờng 10-12 huyện.III. Nội dung kỳ họp:1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Văn phòng HĐND-UBND).2. Thông qua dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp (Thường trực HĐND huyện).3. Khai mạc kỳ họp (Ông...

Default news teaser image
Chương trình, nội dung Kỳ họp thứ năm, HĐND huyện Chư Pưh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026
I. Thời gian tổ chức: 02 ngày (từ ngày 11/7/2022 đến ngày 12/7/2022). - Buổi sáng làm việc từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút. - Buổi chiều làm việc từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. - Nghỉ giải lao giữa buổi 15 phút.II. Địa điểm: Tại Hội trư­­ờng 10/12 của huyện.III. Nội dung chương trình kỳ họp: * Thứ Hai, ngày 11/7...

Default news teaser image
Các nghị quyết đã được thông qua
Các nghị quyết số51/NQ-HĐND - 29/12/2021 Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, định mức phân bổ dự toán thu, chi ngân sách huyện cho giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện Chư Pưh89/NQ-HĐND - 29/12/2021 Phê duyệt Đề án " Phát triển tăng số người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Chư Pưh giai đoạn 2022...

Default news teaser image
Các nghị quyết đã được thông qua tại Kỳ họp thứ III (chuyên đề)
1. Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 11/11/2021 Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 ông Nguyễn Bá Thạch.2. Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày  11/11/2021 Thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.3. Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày  ...

Default news teaser image
Kỳ họp thứ Ba (chuyên đề), HĐND huyện Chư Pưh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026
I. Thời gian tổ chức:  01 ngày, ngày 11/11/2021. - Khai mạc lúc 7 giờ 30’ ngày 11/11/2021.II. Địa điểm: Tại Hội trư­­ờng 10-12 huyện.III. Nội dung kỳ họp:1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Văn phòng HĐND-UBND).2. Thông qua dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp (Thường trực HĐND huyện).3. Khai mạc kỳ họp (Ông...

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
250/GM-HĐND 14/09/2022
Giấy mời dự kỳ họp thứ 6 (chuyên đề)
104/NQ-HĐND 12/07/2022
Nghị quyết Thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2023
103/NQ-HĐND 12/07/2022
Nghị quyết Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
102/NQ-HĐND 12/07/2022
Thông qua bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng cuối năm 2022
101/NQ-HĐND 12/07/2022
Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ chi 6 tháng cuối năm 2022
100/NQ-HĐND 12/07/2022
Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2021
99/NQ-HĐND 12/07/2022
Nghị quyết Phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức thuỷ lợi cơ sở; phát triển đồng bộ hệ thống thuỷ lợi, nâng cao diện tích đất canh tác được tưới tiêu chủ động, tiết kiệm nước giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện
98/NQ-HĐND 12/07/2022
Nghị quyết Ban hành Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của HĐND huyện Chư Pưh, nhiệm kỳ 2021-2026
97/NQ-HĐND 12/07/2022
Nghị quyết Về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2023
96/NQ-HĐND 12/07/2022
Nghị quyết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
222/TB-HĐND 18/07/2022 Thông báo Kết quả kỳ họp thứ Năm, HĐND huyện khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026
430/QĐ-UBND 29/06/2022 Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đấtnăm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
252/QĐ-UBND 28/12/2020 Giao dự toán ngân sách năm 2021 cho Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện
262/QĐ-UBND 28/12/2020 Giao dự toán ngân sách năm 2021 cho Phòng Tư pháp huyện
263/QĐ-UBND 28/12/2020 Giao dự toán ngân sách năm 2021 cho Phòng Nội vụ huyện
270/QĐ-UBND 28/12/2020 Giao dự toán ngân sách năm 2021 cho Hội Nông dân huyện 
163/QĐ-UBND 08/12/2021 Xuất ngân sách huyện năm 2021 cấp bổ sung kinh phí cho: Trung tâm Y tế huyện
122/QĐ-UBND 30/09/2021 Xuất ngân sách huyện năm 2021 cấp bổ sung kinh phí cho : Ban CHQS huyện
186/QĐ-UBND 24/11/2021 Xuất ngân sách cấp bổ sung kinh phí năm 2021 cho: Kho Bạc Nhà nước huyện
184/QĐ-UBND 23/11/2021 Xuất ngân sách huyện năm 2021 cấp bổ sung kinh phí cho: Công an huyện
32/QĐ-UBND 18/04/2022 Thu hồi đất hộ gia đình tự nguyện hiến đất để thực hiện xây dựng công trình đường giao thông thị trấn Nhơn Hoà, huyện Chư Pưh
2/QĐ-UBND 10/01/2022 Thu hồi một phần kết quả cấp Giấy CN QSD đất số W 811420 cho hộ ông Nguyễn Anh Sang, thôn Phú Quang xã Ia Hrú
10/QĐ-UBND 26/01/2022 Điều chỉnh thu hồi đất Đường liên xã huyện bà Trịnh Thị Thanh Hằng
11/QĐ-UBND 26/01/2022 Thu hồi diện tích 35.2m2 đất nông nghiệp ông Trần Trung Thành
12/QĐ-UBND 21/02/2022 Thu hồi diện tích 173,28m2 đất nông nghiệp, tại thửa đất số 75, tờ bản đồ số 32 của hộ bà Nguyễn Thị Hồng, thôn Hoà Hiệp, Nhơn Hoà
21/QĐ-UBND 15/03/2022 Thu hồi đất hộ gia đình tự nguyện hiến đất để thực hiện xây dựng công trình đường giao thông bà Trần Thị Ngọc Hương
22/QĐ-UBND 15/03/2022 ​Thu hồi đất hộ gia đình tự nguyện hiến đất bà Huỳnh Thị Thanh Thuỷ
24/QĐ-UBND 22/03/2022 Thu hồi đất hộ gia đình tự nguyện hiến đất ông Lương Minh Lễ
23/QĐ-UBND 22/03/2022 Thu hồi đất hộ gia đình tự nguyện hiến đất hộ bà Nguyễn Thị Kim Sa
25/QĐ-UBND 28/03/2022 Thu hồi đất hộ gia đình tự nguyện hiến đất để thực hiện xây dựng công trình đường giao thông xã Ia Phang, Chư Pưh
26/QĐ-UBND 05/04/2022
Thu hồi một phần diện tích đất hộ ông Nguyễn Tàu và bà Nguyễn Thị Kim Loan
28/QĐ-UBND 06/04/2022 thu hồi đất để phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng để thực hiện xây dựng công trình Đường vào khu dân cư phía Đông, phía Tây thị trấn Nhơn Hoà
29/QĐ-UBND 06/04/2022 Thu hồi đất hộ gia đình tự nguyện hiến đất để thực hiện xây dựng công trình đường giao thông xã IaLe , huyện Chư Pưh
30/QĐ-UBND 07/04/2022 Thu hồi đất hộ gia đình tự nguyện hiến đất hộ ông Trần Ngọc Thể
31/QĐ-UBND 15/04/2022
Thu hồi đất để thực hiện dự án Đường liên xã huyện Chư Pưh- Đoạn tuyến IaHrú- đi IaRong hộ ông Vũ Đình Đam
122/2021/NĐ-CP 28/12/2021 NGHỊ ĐỊNH  QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
507/BC-UBND 19/12/2021 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2021 TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2022
55-KH/TU 06/12/2021 Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh và cấp huyện năm 2021
DT 30/06/2021 Dự thảo nghị quyết về xác nhận kết quả bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Chư Pưh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
DT 30/06/2021 Dự thảo nghị quyết về tổ chức các cuộc họp thường lệ năm 2021 của HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Siu Y Bé Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 15
Tháng hiện tại: 77
Năm hiện tại: 672
Tổng số lượt truy cập: 8360
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png