Trang chủ > Chuyên mục > Lịch công tác của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện

CHUYÊN MỤC

Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22/2023 (Từ ngày 29/5/2023 đến ngày 02/6/2023) (29/05/2023)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21/2023 (Từ ngày 22/5/2023 đến ngày 26/5/2023) (22/05/2023)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13/2023 (Từ ngày 03/4/2023 đến ngày 07/4/2023) (03/04/2023)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13/2023 (Từ ngày 27/3/2023 đến ngày 31/3/2023) (27/03/2023)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12/2023 (Từ ngày 20/3/2023 đến ngày 24/3/2023) (20/03/2023)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11/2023 (Từ ngày 13/3/2023 đến ngày 17/3/2023) (13/03/2023)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10/2023 (Từ ngày 06/3/2023 đến ngày 10/3/2023) (06/03/2023)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09/2023 (Từ ngày 27/02/2023 đến ngày 03/3/2023) (27/02/2023)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08/2023 (Từ ngày 20/02/2023 đến ngày 25/02/2023) (20/02/2023)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07/2023 (Từ ngày 13/02/2023 đến ngày 17/02/2023) (13/02/2023)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06/2023 (Từ ngày 06/02/2023 đến ngày 10/02/2023) (08/02/2023)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05/2023 (Từ ngày 30/01/2023 đến ngày 03/02/2023) (30/01/2023)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04/2023 (Từ ngày 23/01/2023 đến ngày 27/01/2023) (19/01/2023)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03/2023 (Từ ngày 16/01/2023 đến ngày 20/01/2023) (16/01/2023)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02/2023 (Từ ngày 09/01/2023 đến ngày 14/01/2023) (09/01/2023)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01/2023 (Từ ngày 02/01/2023 đến ngày 08/01/2023) (04/01/2023)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52/2022 (Từ ngày 26/12/2022 đến ngày 31/12/2022) (26/12/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 51/2022 (Từ ngày 19/12/2022 đến ngày 25/12/2022) (19/12/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50/2022 (Từ ngày 12/12/2022 đến ngày 19/12/2022) (12/12/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48/2022 (Từ ngày 28/11/2022 đến ngày 04/12/2022) (28/11/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47/2022 (Từ ngày 21/11/2022 đến ngày 25/11/2022) (21/11/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46/2022 (Từ ngày 14/11/2022 đến ngày 18/11/2022) (14/11/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45/2022 (Từ ngày 07/11/2022 đến ngày 11/11/2022) (07/11/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44/2022 (Từ ngày 31/10/2022 đến ngày 04/11/2022) (31/10/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43/2022 (Từ ngày 24/10/2022 đến ngày 28/10/2022) (24/10/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42/2022 (Từ ngày 17/10/2022 đến ngày 21/10/2022) (17/10/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41/2022 (Từ ngày 10/10/2022 đến ngày 14/10/2022) (10/10/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40/2022 (Từ ngày 03/10/2022 đến ngày 07/10/2022) (03/10/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38/2022 (Từ ngày 19/9/2022 đến ngày 23/9/2022) (19/09/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37/2022 (Từ ngày 12/9/2022 đến ngày 16/9/2022) (12/09/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36/2022 (Từ ngày 05/9/2022 đến ngày 09/9/2022) (05/09/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35/2022 (Từ ngày 29/8/2022 đến ngày 02/9/2022) (29/08/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34/2022 (Từ ngày 22/8/2022 đến ngày 27/8/2022) (22/08/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33/2022 (Từ ngày 15/8/2022 đến ngày 19/8/2022) (15/08/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32/2022 (Từ ngày 08/8/2022 đến ngày 12/8/2022) (08/08/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31/2022 (Từ ngày 01/8/2022 đến ngày 05/8/2022) (01/08/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30/2022 (Từ ngày 25/7/2022 đến ngày 29/7/2022) (25/07/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29/2022 (Từ ngày 18/7/2022 đến ngày 22/7/2022) (18/07/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27/2022 (Từ ngày 04/7/2022 đến ngày 08/7/2022) (04/07/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26/2022 (Từ ngày 27/6/2022 đến ngày 01/7/2022) (27/06/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39/2022 (Từ ngày 26/9/2022 đến ngày 30/9/2022) (26/06/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25/2022 (Từ ngày 20/6/2022 đến ngày 24/6/2022) (20/06/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24/2022 (Từ ngày 13/6/2022 đến ngày 17/6/2022) (13/06/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23/2022 (Từ ngày 06/6/2022 đến ngày 10/6/2022) (06/06/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22/2022 (Từ ngày 30/5/2022 đến ngày 03/6/2022) (30/05/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20/2022 (Từ ngày 16/5/2022 đến ngày 20/5/2022) (23/05/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49/2022 (Từ ngày 05/12/2022 đến ngày 11/12/2022) (12/05/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19/2022 (Từ ngày 09/5/2022 đến ngày 13/5/2022) (09/05/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18/2022 (Từ ngày 02/5/2022 đến ngày 06/5/2022) (04/05/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17/2022 (Từ ngày 25/4/2022 đến ngày 29/4/2022) (25/04/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14/2022 (Từ ngày 11/4/2022 đến ngày 15/4/2022) (11/04/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14/2022 (Từ ngày 04/4/2022 đến ngày 08/4/2022) (04/04/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10/2022 (Từ ngày 28/3/2022 đến ngày 01/4/2022) (28/03/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10/2022 (Từ ngày 21/3/2022 đến ngày 25/3/2022 (21/03/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06/2022 (07/02/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02/2022 (Từ ngày 10/01/2022 đến ngày 14/01/2022) (10/01/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 03/1/2022 đến ngày 07/1/2022) (03/01/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52 (Từ ngày 27/12/2021 đến ngày 31/12/2021) (27/12/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 51 (Từ ngày 20/12/2021 đến ngày 24/12/2021 (20/12/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50 (Từ ngày 13/12/2021 đến ngày 17/12/2021 (13/12/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49 (Từ ngày 06/12/2021 đến ngày 10/12/2021) (06/12/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47 (Từ ngày 22/11/2021 đến ngày 26/11/2021) (22/11/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47 (Từ ngày 22/11/2021 đến ngày 26/11/2021) (22/11/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 15/11/2021 đến ngày 19/11/2021) (15/11/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 08/11/2021 đến ngày 12/11/2021) (08/11/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 05/11/2021 (01/11/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 11/10/2021 đến ngày 15/10/2021) (11/10/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 20/9/2021 đến ngày 24/9/2021) (20/09/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 13/9/2021 đến ngày 17/9/2021) (13/09/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 06/9/2021 đến ngày 10/9/2021) (06/09/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 16/8/2021 đến ngày 20/8/2021) (16/08/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 09/8/2021 đến ngày 13/8/2021) (09/08/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 02/8/2021 đến ngày 06/8/2021) (02/08/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 19/7/2021 đến ngày 23/7/2021) (19/07/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 12/7/2021 đến ngày 16/7/2021) (12/07/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 05/7/2021 đến ngày 09/7/2021) (05/07/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 28/6/2021 đến ngày 02/7/2021) (28/06/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 21/6/2021 đến ngày 25/6/2021 (21/06/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 14/6/2021 đến ngày 18/6/2021 (14/06/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 14/6/2021 đến ngày 18/6/2021 (14/06/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 14/6/2021 đến ngày 18/6/2021 (14/06/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 31/5/2021 đến ngày 04/6/2021 (31/05/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 17/5/2021 đến ngày 21/5/2021 (17/05/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 10/5/2021 đến ngày 14/5/2021 (10/05/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 03/5/2021 đến ngày 07/5/2021 (04/05/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 26/4/2021 đến ngày 30/4/2021 (26/04/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 19/4/2021 đến ngày 23/4/2021 (19/04/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 29/3/2021 đến ngày 02/4/2021 (29/03/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 15/3/2021 đến ngày 19/3/2021 (15/03/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 08/3/2021 đến ngày 12/3/2021 (08/03/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 01/3/2021 đến ngày 05/3/2021 (01/03/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 26/02/2021 (22/02/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 15/02/2021 đến ngày 19/02/2021 (15/02/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 01/02/2021 đến ngày 05/02/2021 (01/02/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 25/01/2021 đến ngày 29/01/2021 (25/01/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 22/01/2021 (18/01/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 15/01/2021 (11/01/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 04/01/2021 đến ngày 08/01/2021 (04/01/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 28/12/2020 đến ngày 01/01/2021 (28/12/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 21/12/2020 đến ngày 25/12/2020 (21/12/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Lần 2) Từ ngày 14/12/2020 đến ngày 18/12/2020 (14/12/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 07/12/2020 đến ngày 11/12/2020 (07/12/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (lần 2) Từ ngày 30/11/2020 đến ngày 04/12/2020 (30/11/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020 (23/11/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 20/11/2020 (16/11/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 09/11/2020 đến ngày 13/11/2020 (09/11/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (lần 3) Từ ngày 02/11/2020 đến ngày 06/11/2020 (02/11/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 26/10/2020 đến ngày 30/10/2020 (26/10/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020 (19/10/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 12/10/2020 đến ngày 16/10/2020 (12/10/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 28/9/2020 đến ngày 02/10/2020 (28/09/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 21/9/2020 đến ngày 25/9/2020 (21/09/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 14/9/2020 đến ngày 18/9/2020 (14/09/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 11/9/2020 (07/09/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 31/8/2020 đến ngày 04/9/2020 (31/08/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 24/8/2020 đến ngày 28/8/2020 (24/08/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 17/8/2020 đến ngày 21/8/2020 (17/08/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 10/8/2020 đến ngày 14/8/2020 (10/08/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 03/8/2020 đến ngày 07/8/2020 (03/08/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 27/7/2020 đến ngày 31/7/2020 (27/07/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 20/7/2020 đến ngày 24/7/2020 (20/07/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 13/7/2020 đến ngày 17/7/2020 (13/07/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 06/7/2020 đến ngày 10/7/2020 (07/07/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 29/6/2020 đến ngày 03/7/2020 (29/06/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 22/6/2020 đến ngày 26/6/2020 (23/06/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 19/6/2020 (15/06/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 08/6/2020 đến ngày 12/6/2020 (08/06/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 01/6/2020 đến ngày 05/6/2020 (01/06/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 25/5/2020 đến ngày 29/5/2020 (25/05/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 18/5/2020 đến ngày 22/5/2020 (19/05/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 11/5/2020 đến ngày 15/5/2020 (11/05/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 04/5/2020 đến ngày 08/5/2020 (04/05/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 27/4/2020 đến ngày 01/5/2020 (27/04/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 20/4/2020 đến ngày 25/4/2020 (20/04/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 13/4/2020 đến ngày 17/4/2020 (13/04/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 06/4/2020 đến ngày 10/4/2020 (06/04/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 30/3/2020 đến ngày 03/4/2020 (30/03/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 23/3/2020 đến ngày 27/3/2020 (23/03/2020)

Lịch công tác tuần Từ ngày 16/3/2020 đến ngày 20/3/2020 (15/03/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 09/03/2020 đến ngày 13/03/2020 (09/03/2020)

ịch công tác tuần từ ngày 02/03/2020 đến ngày 06/03/2020 (03/03/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 28/02/2020 (24/02/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 21/02/2020 (17/02/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 20/01/2020 đến ngày 09/02/2020 (20/01/2020)

Lịch công tác tuần Từ ngày 06/01/2019 đến ngày 10/01/2020 (06/01/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (lần 2) Từ ngày 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020 (31/12/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 23/12/2019 đến ngày 27/12/2019 (23/12/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 16/12/2019 đến ngày 20/12/2019 (16/12/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 13/12/2019 (09/12/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 06/12/2019 (03/12/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 29/11/2019 đến ngày 15/11/2019 (25/11/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 22/11/2019 (18/11/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 15/11/2019 (11/11/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 04/11/2019 đến ngày 08/11/2019 (04/11/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND HUYỆN CHƯ PƯH (Từ ngày 03/12/2018 đến ngày 07/12/2018) (03/12/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND HUYỆN CHƯ PƯH (Từ ngày 26/11/2018 đến ngày 30/11/2018) (26/11/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND HUYỆN CHƯ PƯH (Từ ngày 19/11/2018 đến ngày 24/11/2018) (19/11/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND HUYỆN CHƯ PƯH (Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 16/11/2018) (12/11/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND HUYỆN CHƯ PƯH (Từ ngày 05/11/2018 đến ngày 09/11/2018) (05/11/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND HUYỆN CHƯ PƯH (Từ ngày 29/10/2018 đến ngày 02/11/2018) (29/10/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND HUYỆN CHƯ PƯH (Từ ngày 04/6/2018 đến ngày 09/6/2018) (04/06/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND HUYỆN CHƯ PƯH (Từ ngày 28/5/2018 đến ngày 01/6/2018) (28/05/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND HUYỆN CHƯ PƯH (Từ ngày 21/5/2018 đến ngày 25/5/2018) (21/05/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND HUYỆN CHƯ PƯH (Từ ngày 14/5/2018 đến ngày 18/5/2018) (14/05/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND HUYỆN CHƯ PƯH (Từ ngày 02/5/2018 đến ngày 04/5/2018) (02/05/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND HUYỆN CHƯ PƯH (Từ ngày 23/4/2018 đến ngày 27/4/2018) (23/04/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND HUYỆN CHƯ PƯH (Từ ngày 16/4/2018 đến ngày 20/4/2018) (16/04/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND HUYỆN CHƯ PƯH (Từ ngày 09/4/2018 đến ngày 13/4/2018) (09/04/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND HUYỆN CHƯ PƯH (Từ ngày 02/4/2018 đến ngày 06/4/2018) (02/04/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND HUYỆN CHƯ PƯH (Từ ngày 26/3/2018 đến ngày 30/3/2018) (26/03/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND HUYỆN CHƯ PƯH (Từ ngày 19/3/2018 đến ngày 23/3/2018) (19/03/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND HUYỆN CHƯ PƯH (Từ ngày 12/3/2018 đến ngày 16/3/2018) (12/03/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND HUYỆN CHƯ PƯH (Từ ngày 26/02/2018 đến ngày 02/3/2018) (26/02/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND HUYỆN CHƯ PƯH (Từ ngày 19/02/2018 đến ngày 23/02/2018) (19/02/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND HUYỆN CHƯ PƯH (Từ ngày 12/02/2018 đến ngày 16/02/2018 (12/02/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND HUYỆN CHƯ PƯH (Từ ngày 05/02/2018 đến ngày 09/02/2018) (05/02/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND HUYỆN CHƯ PƯH (Từ ngày 29/01/2018 đến ngày 02/02/2018) (29/01/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND HUYỆN CHƯ PƯH (Từ ngày 22/01/2018 đến ngày 26/01/2018) (22/01/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND HUYỆN CHƯ PƯH (Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/2018) (15/01/2018)

Lịch công tác tuần UBND huyện CHƯ PƯH (Từ ngày 27/11/2017 đến ngày 02/12/2017) (27/11/2017)

Lịch công tác tuần ubnd huyện Chư Pưh (Từ ngày 20/11/2017 đến ngày 24/11/2017) (21/11/2017)

Lịch công tác tuần UBND huyện Chư Pưh (Từ ngày 13/11/2017 đến ngày 17/11/2017) (13/11/2017)

Lịch công tác tuần UBND huyện Chư Pưh (Từ ngày 06/11/2017 đến ngày 10/11/2017) (06/11/2017)

Lịch công tác tuần UBND huyện Chư Pưh (Từ ngày 06/11/2017 đến ngày 10/11/2017) (06/11/2017)

Lịch công tác tuần UBND huyện Chư Pưh Từ ngày 30/10/2017 đến ngày 03/11/2017 (30/10/2017)

Lịch công tác từ ngày 23/10/2017 đến ngày 28/10/2017 (23/10/2017)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND HUYỆN CHƯ PƯH Từ ngày 09/10/2017 đến ngày 14/10/2017 (09/10/2017)

Lịch công tác từ ngày 02/10/2017 đến ngày 07/10/2017 (02/10/2017)


Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Siu Y Bé Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 1
Tháng hiện tại: 1
Năm hiện tại: 168
Tổng số lượt truy cập: 2085
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png